Ustvarjanje boljše prihodnosti za Slovenijo: za napredek v zdravstvu

V Roche Slovenija menimo, da mora razmišljanje o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema temeljiti na trajnosti, inovacijah in skrbi za potrebe prebivalcev. Kot pionir v personalizirani zdravstveni obravnavi z bogato tradicijo inovacij in znanja smo pripravljeni sodelovati pri preobrazbi slovenskega zdravstvenega sistema.

Za dosego tega cilja sta ključna razumevanje stališč vseh udeležencev v zdravstvenem ekosistemu in uspešna vzpostavitev dialoga.

S tem namenom smo opravili vrsto poglobljenih intervjujev z 18 akterji v slovenskem zdravstvenem ekosistemu (združenja bolnikov, zdravstveni delavci, vladne in javne ustanove, akademski krogi in neodvisni svetovalci), ki prinašajo edinstvene vpoglede v trenutno stanje in razkrivajo priložnosti za prihodnost.

Vse vpoglede, mnenja in predloge deležnikov smo zbrali v knjižici:

Štiri teme, ki bodo ključne pri vzpostavitvi novega zdravstvenega sistema:

  • Vizija zdravstva

  • Izpolnjevanje potreb prebivalstva

  • Vodenje

  • Gradnja celotnega sistema

Pet ključnih izzivov, ki jih je treba rešiti za najbolj pozitiven učinek na zdravstveni sistem:

  • Dolgoročna vizija in jasna komunikacija

  • Sodelovanje, odmik od »negovanja lastnega vrta« in več zaupanja med deležniki

  • Enak dostop do primarnega zdravstvenega varstva

  • Več doslednosti in kontinuitete neprekinjenega vodenja

  • Nagrajevanje izhodov zdravljenja, ki so resnično pomembni za paciente, in ne količine dela

KontaktPo svetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeRešitveZaposlitevRoche v SlovenijiObvestilo o obdelavi osebnih podatkovPravno obvestiloObvestilo o zasebnosti za farmakovigilanco, medicinska vprašanja in pritožbe na izdelke