Stegne 13g
SI-1000 Ljubljana

Telefon:
Fax: +386 1 360 26 44
e-mail:
ID za DDV: SI49844776
MŠ: 1957023

Telefon:
Fax: +386 1 360 26 44
e-mail:
TRR: DE08120700700010060000, BIC: DEUTDEFFVAC (Deutsche Bank AG, Nemčija)

Telefon:
Fax: +386 1 360 26 44
Naročila na:
Fax:+386 1 56 80 280
E-mail (samo za povpraševanja in naročila):
TRR: DE78120700700010060001, BIC: DEUTDEFFVAC (Deutsche Bank AG, Nemčija)

Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek: 080 12 32 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

Klicni center za tehnično vzdrževanje Roche Diagnostics analizatorjev : 080 88 87