Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Zadnja revizija: 1. 6. 2023


Splošna izjava o zasebnosti

V družbi F. Hoffmann-La Roche Ltd in vseh podružnicah družbe Roche (v nadaljevanju »družba Roche«) smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov. To obvestilo  o  obdelavi osebnih podatkov opisuje  vrste  osebnih  podatkov,  ki jih lahko zbira družba Roche, sredstva, s katerimi lahko družba Roche zbira, uporablja ali deli vaše osebne podatke, ukrepe, s katerimi družba Roche varuje vaše osebne podatke in izbire, ki so vam na voljo glede uporabe vaših osebnih podatkov.

To obvestilo se nanaša na spletne strani Roche, ki imajo povezavo na to obvestilo. Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave do spletnih strani drugih oseb, pri čemer ne priporočamo oziroma nismo odgovorni za vsebino na teh straneh ali virih, to obvestilo pa se ne nanaša na spletne strani drugih oseb, četudi do njih lahko dostopate preko povezave na naši spletni strani. Svetujemo vam, da se seznanite z obvestilom o obdelavi podatkov na teh spletnih straneh, preden zagotovite katerekoli podatke. 

Za namene tega obvestila o zasebnosti izraz »osebni podatki« pomeni vse informacije, na podlagi katerih vas je mogoče neposredno ali posredno individualno prepoznati, kar med drugim vključuje vaše ime, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko. 

Mladoletne osebe 

Naše dejavnosti obdelave, opisane v tem obvestilu o zasebnosti, niso zasnovane ali namenjene za zbiranje osebnih podatkov od otrok, mlajših od 15 let, razen če je na platformi to izrecno navedeno. Na tem spletnem  mestu  zavedno  ne  zbiramo  osebnih  podatkov  oseb,  mlajših  od  15  let,  brez predhodnega, preverljivega soglasja staršev ali skrbnikov. Starši ali skrbniki lahko imajo pravico, da si na zahtevo ogledajo  informacije,  ki  jih  je  posredoval  otrok,  in  zahtevajo  njihov  izbris.  Poleg  tega morajo vse mladoletne  osebe  pridobiti  dovoljenje staršev ali skrbnikov pred uporabo ali razkritjem kakršnihkoli osebnih podatkov na tem spletnem mestu oziroma spletnem viru. 

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov je Roche d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana. Vprašanja o obdelavi vaših osebn‎ ih podatkov pa naslovite na:

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Roche d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana, Slovenija

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (s pripisom: za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov)

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ALI

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ elektronski naslov:

Kako in zakaj obdelujemo vaše osebne podatke

Na spletni strani bomo morda obdelovali vaše osebne podatke. Primeri osebnih podatkov, ki vas lahko neposredno razkrijejo vključujejo vaše ime, kontaktne informacije, elektronski naslov in druge podatke v kombinaciji s temi identifikatorji. Zbiramo lahko tudi določene osebne podatke, ki vas neposredno ne razkrivajo po imenu, lahko pa se z njimi identificira posamezni računalnik ali naprava, s katero dostopate do spletne strani.

Vaše osebne podatke obdelujemo na spletni strani iz različnih razlogov, med drugim:

 • za odziv na vaše zahteve in prošnje,

 • za izvršitev transakcije,

 • da personaliziramo vašo izkušnjo,

 • za analizo obiska spletne strani in njenega delovanja,

 • za sledenje in spremljanje neželenih dogodkov in za  farmakovigilančne aktivnosti,

 • za vzdrževanje spletne strani, vključno z razlogi varnosti.

Osebni podatki so obvezni na več mestih na naših spletnih straneh, kolikor to dovolite, vključno z anketami, registracijo in funkcijami za skupno rabo vsebin (npr. povezave »Pošlji prijatelju«). Družba Roche in njeni  poslovni  partnerji  (npr. ponudniki storitev ali druge osebe, ki upravljavcu zagotavljajo določene storitve) zbirajo  te  informacije  o  vas  samo,  če  nam  jih  prostovoljno  posredujete. Nekatere funkcije na naši platformi morda ne bodo na voljo, če se odločite, da nam ne boste posredovali določenih osebnih podatkov. Vsi osebni podatki, ki nam jih boste posredovali na naši platformi, bodo uporabljeni v skladu s tem obvestilom o obdelavi osebnih podatkov. 

Več informacij o naših dejavnostih obdelave 

V spodnji tabeli so opisane vse dejavnosti obdelave, navedeni pa so tudi podatki o kategorijah informacij, ki se zbirajo za posamezno dejavnost. Poleg tega je v tabeli opredeljena pravna podlaga za obdelavo za vsako od teh dejavnosti obdelave.

Farmakovigilanca, medicinska vprašanja in pritožbe na izdelek

V primeru poročanja neželenega dogodka in/ali pritožbe na izdelek, ima Roche, farmacevtska družba, d.o.o. zakonsko obveznost poročanja v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17). Vaši podatki ne bodo uporabljeni za drug namen.

Upravljavec bo hranil podatke o osebi, ki je navedena v zvezi z medicinskim vprašanjem za minimalno obdobje, ki je potrebno za pripravo odgovora na vprašanje, spremljanje vprašanj in za hranjenje v podatkovni bazi Medical Information za potrebe reference.

Za več informacij o vaših pravicah in kako podjetje Roche obdeluje osebne podatke obiščiteo zasebnosti za farmakovigilanco, medicinska vprašanja in pritožbe na izdelek.

Obdelava v zvezi s sodelovanjem strokovne javnosti

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov strokovne javnosti z družbo Roche se nahaja

Piškotki in drugi spletni sledilniki 

Naša spletna mesta in viri zbirajo tudi druge osnovne informacije o vas, na podlagi katerih vas morda ni mogoče neposredno identificirati, vendar so lahko povezani z vami ali določeno napravo. Nekatere od teh informacij uporabljamo, da zagotavljamo delovanje naših spletnih mest ter izvemo več o tem, kako ljudje uporabljajo naša spletna mesta in vire ter da na druge načine izboljšamo in upravljamo spletno mesto. Te informacije uporabljamo tudi za to, da nam omogočijo zagotavljanje informacij, ki so prilagojene vašim interesom in preferencam glede na vašo uporabo spletnega mesta. Zbiramo lahko npr. IP naslov, ki ga vašemu  računalniku  dodeli ponudnik internetnih storitev. Ta naslov se lahko spremeni vsakič, ko se prijavite na splet (»dinamični« IP naslov), ali pa ostane enak (»statični« IP naslov). Te informacije zbiramo avtomatsko, na podlagi našega zakonitega interesa, v večini primerov pa vas prosimo za soglasje pred zbiranjem teh informacij, pri tem pa vam ponudimo izbiro, ali želite dovoliti zbiranje in uporabo te vrste informacij. Oglejte si obvestilo družbe Roche oki je objavljeno na spletni strani družbe Roche.

Določeni brskalniki in drugi programi lahko sporočajo vašo izbiro, kako želite, da Roche in druga podjetja zbirajo informacije o vaših spletnih aktivnostih. Trenutno se Roche ne odziva na tovrstne signale. 

Obvestilo o piškotnih je podano skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah, ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostopa do podatkov, shranjenih na vašem računalniku ali mobilni napravi. Upravljavec z uporabo piškotkov pridobiva podatke za statistiko o obisku na spletni strani. 

Sistemski piškotki so tisti piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Analitični piškotki se uporabljajo za pridobivanje podatkov o obisku strani.

Podatki o posameznem uporabniku, ki so zbrani s samodejno tehnologijo zajemajo podatke o spletni strani, iz katere je uporabnik dostopal do spletne strani upravljavca, podatke o spletnih straneh tretjih oseb, do katerih je uporabnik dostopal iz spletne strani upravljavca, IP-naslov uporabnika in čas trajanja obiska na spletni strani, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova, razen če ga uporabnik sam posreduje.

Podatki zbrani s samodejno tehnologijo ne razkrivajo identitete posameznega uporabnika in jih upravljavec tudi ne bo uporabil za ugotavljanje identitete.

Upravljavec iz podatkov, ki jih posredujejo uporabniki in iz podatkov, ki ji pridobi samodejno, izloči možne osebne identifikatorje uporabnikov in jih nato anonimizirane shrani, kombinira in obdeluje v agregatni obliki [zbirni podatki]. Upravljavec uporablja tako pridobljene podatke le zaradi izboljšanja kakovosti svojih produktov in storitev in za namene boljšega upravljanja spletne strani.

Če predpisi, ki urejajo varnost elektronskih komunikacij in varstvo osebnih podatkov, ne določajo drugače, se šteje, da je uporabnik izrazil svojo osebno privolitev za zbiranje, shranjevanje in uporabo samodejno zbranih osebnih podatkov ter za posredovanje zbirnih podatkov z izbiro ustreznih nastavitev v brskalniku in drugih aplikacijah. Takšna privolitev se šteje za osebno privolitev po določbah ZVOP.

Uporaba podatkov za trženje

Osebnih podatkov ne prodajamo ali prenašamo nobenemu subjektu, ki ni povezan z nami, za njihovo neposredno  trženje,  razen  če  vas  o  tem  jasno  obvestimo  in  pridobimo  vaše  izrecno  soglasje.  Za prikazovanje oglasov na drugih spletnih mestih uporabljamo neodvisna oglaševalska podjetja. Ta podjetja lahko  uporabijo  podatke  o  vaših  obiskih  tega  spletnega  mesta ali drugih spletnih mest za merjenje učinkovitosti oglaševanja in zagotavljanje oglasov o naših izdelkih in storitvah, ki bi vas morda lahko zanimali. Če želite več informacij o tej praksi in možnostih, da zavrnete uporabo teh informacij s strani teh podjetij, si oglejte

Deljenje informacij/prejemniki osebnih podatkov 

Prejemniki vaših osebnih podatkov 

Družba Roche lahko deli osebne podatke s podružnicami družbe Roche po vsem svetu. Podružnice družbe Roche bodo uporabljale osebne podatke za iste namene kot upravljavec podatkov, npr. da stopijo v stik z vami glede morebitnega sodelovanja ali dogodka. Seznam podružnic družbe Roche je na voljo v trenutnem »Finančnem poročilu družbe Roche v razdelku Seznam podružnic in povezanih oseb«, ki ga lahko najdete v razdelku Vlagatelji (“Investors section”) na 

Poleg tega lahko delimo osebne podatke s tretjimi osebami za naslednje namene: 

 • v pomoč pri izpolnjevanju poslovnih transakcij družbe Roche;

 • izvajanje tehničnega vzdrževanja naših spletnih strani in drugih spletnih platform;

 • olajšanje združitve, konsolidacije, prenosa nadzora ali drugo korporacijsko reorganizacijo, v kateri sodeluje Roche, ali v skladu s finančno ureditvijo, ki jo je sprejela družba Roche;

 • odgovoriti na ustrezne zahteve državnih organov ali, kadar to zahtevajo veljavni zakoni, sodni nalogi ali drugi predpisi; 

 • po potrebi za interne revizije podjetja, preiskavo pritožbe ali varnostne grožnje ali odziv nanje.

Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Družba Roche lahko prenese osebne podatke v geografsko regijo, kjer veljajo drugačne obveznosti glede zasebnosti kot v vaši matični državi. To pomeni, da lahko osebne podatke pošljemo v državo, ki ima manj stroge zakone o varstvu podatkov kot vaša. Vsak takšen prenos bo izveden v skladu z veljavnimi zakoni.

Za prenose osebnih podatkov v tretje države, izven EU, EEA ali v odsotnosti odločitve o ustreznosti,  znotraj Skupine  Roche  in  med  obdelovalci  ali  poslovnimi  partnerji  družbe  Roche, vzpostavljamo pogodbena razmerja, ki vključujejo standardne  pogodbene  klavzule  EU  in v  skladu  s sklepom  Komisije EU z dne 4. junija 2021 (EU 2021/914) predstavljajo ustrezne in primerne zaščitne ukrepe za zagotovitev skladnosti z uredbo GDPR. 

Hramba/obdobje shranjevanja vaših osebnih podatkov 

Časovno obdobje, v katerem bomo hranili vaše osebne podatke, se bo razlikovalo glede na namen, za katerega smo zbrali podatke in jih obdelujemo. V večini primerov bomo hranili podatke tri (3) leta po zadnji interakciji z vami. Vendar pa lahko hranimo vaše podatke dlje časa, če to zahteva zakon, npr. zaradi davčne zakonodaje ali računovodskih zahtev.  Poročila v zvezi s farmakovigilanco se na primer hranijo najmanj 10 let po umiku zdravila v zadnji državi, v kateri se zdravilo trži. 

Informacije o vaših pravicah glede vaših osebnih podatkov 

Lahko imate določene pravice glede naše uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov. 

Če so vaši osebni podatki zajeti v GDPR (torej, če ste posameznik v Evropskem gospodarskem prostoru), imate glede svojih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki jih ima Roche o vas;

 • pravica do popravka vseh osebnih podatkov, ki so netočni ali nepopolni;

 • pravica zahtevati kopijo vaših osebnih podatkov v elektronski obliki, tako da jih lahko posredujete tretjim osebam, ali zahtevati, da Roche neposredno prenese vaše osebne podatke še eni tretji osebi;

 • pravica do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov za tržne in druge namene;

 • pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov, ko niso več potrebni za namene, za katere ste jih posredovali, kot tudi pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov na nekatere omejene namene, kadar izbris ni mogoč.

Če želite uveljaviti katerokoli od teh pravic, se obrnite na nas z uporabo zgoraj navedenih informacij.

Upoštevajte, da je izbris ali omejitev obdelave mogoča le, če in v kolikor obdelava osebnih podatkov temelji na vašem soglasju ali naših zakonitih interesih. Če obdelava podatkov temelji na privolitvi, upoštevajte, da imate pravico kadarkoli umakniti soglasje, vendar umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim umikom. V primeru zahteve za izbris lahko kopijo vaših osebnih podatkov hranimo za namene vodenja evidenc in za preprečitev vnosa vaših osebnih podatkov v naše sisteme po vaši zahtevi.

V primeru, da menite ali imate vtis, da naša obdelava podatkov ni v skladu z GDPR, ste upravičeni do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Varnost podatkov

Roche in njegovi ponudniki storitev ter partnerji sprejemajo razumne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, do katerih dostopamo ali jih prejmemo prek te spletne strani, pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem. Kljub temu Roche ne jamči za varnost vaših osebnih podatkov in v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, zavrača vso odgovornost in škodo, povzročeno z izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Priporočamo, da sprejmete vse razpoložljive varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih posredujete na tej spletni strani.

Posodobitve tega obvestila o zasebnosti

To obvestilo o zasebnosti lahko občasno spremenimo. Vse spremembe obvestila o zasebnosti bodo upoštevane na tej strani. Družba Roche priporoča, da redno pregledujete to obvestilo o zasebnosti glede morebitnih sprememb. Datum zadnje revizije tega obvestila je naveden na vrhu obvestila.

KontaktPo svetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeRešitveZaposlitevRoche v SlovenijiObvestilo o obdelavi osebnih podatkovPravno obvestiloObvestilo o zasebnosti za farmakovigilanco, medicinska vprašanja in pritožbe na izdelke