Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

To obvestilo vsebuje informacije o zbiranju, uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov med vašim obiskom spletne strani www.roche.si ali spletne strani, s katerih preko povezave dostopate do tega obvestila (v nadaljevanju: spletna stran).

V kontekstu tega obvestila je družba Roche odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov in ima vlogo upravljavca. To obvestilo natančno preberite, vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov pa naslovite na:

Roche d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana, Slovenija

(s pripisom: za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov)

ALI

elektronski naslov: slovenia.gdpr@roche.com

Upravljavec zaradi varstva osebnih podatkov in zasebnosti elektronskih komunikacij uporablja industrijski standardni požarni zid in zaščito z geslom, vendar opozarja uporabnike, da lahko le sami zagotovijo ustrezno zaščito svoje strojne in programske opreme in s tem varnost svojega elektronskega komuniciranja. Upravljavec je zaradi zagotavljanja ustreznih organizacijskih ukrepov sprejel Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Namen obdelave

Na spletni strani bomo morda obdelovali vaše osebne podatke. Primeri osebnih podatkov, ki vas lahko neposredno identificirajo vključujejo vaše ime, kontaktne informacije, elektronski naslov in druge podatke v kombinaciji s temi identifikatorji. Zbiramo lahko tudi določene osebne podatke, ki vas neposredno ne razkrivajo po imenu, lahko pa se z njimi identificira posamezni računalnik ali naprava, s katero dostopate do spletne strani.

Vaše osebne podatke obdelujemo na spletni strani iz različnih razlogov, med drugim:

 • za odziv na vaše zahteve in prošnje,

 • za izvršitev transakcije,

 • da personaliziramo vašo izkušnjo,

 • za analizo obiska spletne strani in njenega delovanja,

 • za sledenje in spremljanje neželenih dogodkov in za  farmakovigilančne aktivnosti,

 • za vzdrževanje spletne strani, vključno z razlogi varnosti.

Določene spletne strani zahtevajo vnos osebnih podatkov, kolikor to dovolite, vključno z anketami, registracijo in funkcijami za skupno rabo vsebine (tj. povezave »Pošlji prijatelju«). Upravljavec spletne strani in njegovi poslovni partnerji (na primer ponudniki storitev ali druge tretje osebe, ki upravljavcu zagotavljajo določene storitve) zbirajo te podatke o vas samo, če nam jih prostovoljno posredujete. Nekatere funkcije te spletne strani morda ne bodo na voljo, če se odločite, da nekaterih osebnih podatkov ne boste posredovali. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete na naših spletnih straneh, bodo uporabljeni v skladu s tem obvestilom o zasebnosti.

Farmakovigilanca, medicinska vprašanja in pritožbe na izdelek

V primeru poročanja neželenega dogodka in/ali pritožbe na izdelek, ima Roche, farmacevtska družba, d.o.o. zakonsko obveznost poročanja v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17). Vaši podatki ne bodo uporabljeni za drug namen.

Upravljavec bo hranil podatke o osebi, ki je navedena v zvezi z medicinskim vprašanjem za minimalno obdobje, ki je potrebno za pripravo odgovora na vprašanje, spremljanje vprašanj in za hranjenje v podatkovni bazi Medical Information za potrebe reference.

Za več informacij o vaših pravicah in kako podjetje Roche obdeluje osebne podatke obiščite Rochevo obvestilo o zasebnosti za farmakovigilanco, medicinska vprašanja in pritožbe na izdelek

Obdelava v zvezi s sodelovanjem strokovne javnosti

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov strokovne javnosti z družbo Roche se nahaja na tej povezavi

Obdelovani osebni podatki

Upravljavec zbira osebne podatke uporabnikov spletne strani na dva splošna načina:

 • Podatki, ki jih prostovoljno posredujejo uporabniki

Upravljavec zbira osebne podatke uporabnika le takrat, ko mu jih uporabnik posreduje s prijavo, izpolnjenim obrazcem ali elektronsko pošto, kot del naročila produktov ali storitev, zahtevo ali povpraševanje po produktih in storitvah upravljavca in v drugih primerih, ko se uporabnik odloči, da bo upravljavcu posredoval svoje podatke. Uporabnik se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil, uporabljal in posredoval tretjim le za namen, zaradi katerega so bili podatki posedovani in samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego tega namena.

Izključno odgovornost za resničnost posredovanih osebnih podatkov nosijo uporabniki.

Uporabnik, ki je upravljavcu posredoval svoje osebne podatke, jih ima pravico kadarkoli pogledati, popraviti ali zahtevati njihov izbris. To lahko stori sam, ob registraciji oziroma prijavi v posamezne aplikacije, kadar te možnosti ni pa lahko uporabnik upravljavcu posreduje elektronsko sporočilo.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od posebnih storitev ali komercialnih sporočil upravljavca (npr. novice preko e-pošte). Uporabnik ima jasno, izrecno in brezplačno možnost odjave od prejemanja sporočil upravljavca že v trenutku, ko so osebni podatki uporabnika pridobljeni, nato pa kadarkoli. Na možnost odjave je uporabnik opozorjen v vsakem prejetem sporočilu upravljavca. Odjava se izvede po navodilih upravljavca, ki so navedena v spletni aplikaciji in v vsakem sporočilu upravljavca. Upravljavec se zavezuje, da se bo po najboljših močeh trudil, da bo v takem primeru kontaktne podatke uporabnika čim prej izločil iz svojega sistema, pridržuje pa si pravico, da pred obravnavo zahtevka za odjavo po potrebi od uporabnika zahteva dodatne informacije.

 • Podatki, ki se zbirajo samodejno

Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

Piškotki

Obvestilo o piškotnih je podano skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah, ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostopa do podatkov, shranjenih na vašem računalniku ali mobilni napravi. Upravljavec z uporabo piškotkov pridobiva podatke za statistiko o obisku na spletni strani. Uporabnik lahko morda svoj brskalnik nastavi tako, da zavrne vse piškotke ali da uporabniku sporoči, kdaj je bil piškotek poslan. Trenutno se Roche ne odziva na tovrstne signale. Če uporabnik zavrne piškotke, nekateri deli spletne strani morda ne bodo pravilno delovali.
Na ta način zbrani osebni podatki vas morda ne bodo direktno identificirali, bodo pa ustrezali določeni napravi, ki jo uporabljate. Nekatere informacije uporabimo zato, da lahko spletna stran ustrezno deluje, prav tako pa z njimi izvemo, kako se spletna stran uporablja, s čimer lahko izboljšamo vašo izkušnjo v prihodnje.

Sistemski piškotki so tisti piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Analitični piškotki se uporabljajo za pridobivanje podatkov o obisku strani.

Podatki o posameznem uporabniku, ki so zbrani s samodejno tehnologijo zajemajo podatke o spletni strani iz katere je uporabnik dostopal do spletne strani upravljavca, podatke o spletnih straneh tretjih oseb, do katerih je uporabnik dostopil iz spletne strani upravljavca, IP-naslov uporabnika in čas trajanja obiska na spletni strani, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova, razen če ga uporabnik sam posreduje.

Podatki zbrani s samodejno tehnologijo ne razkrivajo identitete posameznega uporabnika in jih upravljavec tudi ne bo uporabil za ugotavljanje identitete.

Upravljavec iz podatkov, ki jih posredujejo uporabniki in iz podatkov, ki ji pridobi samodejno, izloči možne osebne identifikatorje uporabnikov in jih nato anonimizirane shrani, kombinira in obdeluje v agregatni obliki [zbirni podatki]. Upravljavec uporablja tako pridobljene podatke le zaradi izboljšanja kakovosti svojih produktov in storitev in za namene boljšega upravljanja spletne strani.

Če predpisi, ki urejajo varnost elektronskih komunikacij in varstvo osebnih podatkov, ne določajo drugače, se šteje, da je uporabnik izrazil svojo osebno privolitev za zbiranje, shranjevanje in uporabo samodejno zbranih osebnih podatkov ter za posredovanje zbirnih podatkov z izbiro ustreznih nastavitev v brskalniku in drugih aplikacijah. Takšna privolitev se šteje za osebno privolitev po določbah ZVOP.

Izmenjava in prenos podatkov

Upravljavec lahko poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Tretje osebe ne uporabljajo podatkov uporabnikov v neposredne tržne namene. Osebno določljivih podatkov uporabnikov, ki jih posreduje uporabnik, upravljavec ne bo prodajal ali jih drugače dajal na razpolago tretjim osebam za neposredno uporabo pri trženju, razen če je bil uporabnik o tem prej jasno in izrecno obveščen in je k temu podal osebno privolitev.

Za oglaševanje na drugih spletnih mestih uporabljamo oglaševalska podjetja tretjih oseb. Ta podjetja lahko uporabljajo podatke o vaših obiskih tega in drugih spletnih mest, da bi izmerila oglaševalsko učinkovitost in zagotovila oglase o našem blagu in storitvah, ki bi vas lahko zanimali.

Pošiljanje elektronske pošte prijateljem ali sodelavcem: Na nekaterih spletnih mestih upravljavca ima uporabnik možnost poslati povezavo ali sporočilo z napotilom na spletno stran upravljavca drugim uporabnikom. Tako pridobljene naslove elektronske pošte bo upravljavec uporabil za pošiljanje svojih komercialnih informacij in ne za druge namene.

Prejemnik obvestil se lahko od nadaljnjega prejemanja kadarkoli odjavi.

Vaše osebne podatke lahko delimo s podružnicami družbe Roche po vsem svetu. Naše povezane družbe Roche bodo vaše osebne podatke uporabljale za enake namene kot mi. Seznam podružnic družbe Roche je na voljo v trenutnem letnem poročilu, ki ga najdete v razdelku za vlagatelje na spletni strani www.roche.com.

Vaše osebne podatke lahko delimo tudi s tretjimi osebami, kot so naši ponudniki storitev, za naslednje namene:

 • v pomoč pri izpolnjevanju poslovnih transakcij družbe Roche;

 • izvajanje tehničnega vzdrževanja naših spletnih strani in drugih spletnih platform;

 • olajšanje združitve, konsolidacije, prenosa nadzora ali drugo korporacijsko reorganizacijo, v kateri sodeluje Roche, ali v skladu s finančno ureditvijo, ki jo je sprejela družba Roche;

 • odgovoriti na ustrezne zahteve državnih organov ali, kadar to zahtevajo veljavni zakoni, sodni nalogi ali drugi predpisi;

 • po potrebi za interne revizije podjetja, preiskavo pritožbe ali varnostne grožnje ali odziv nanje.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete z uporabo te spletne strani, se lahko prenesejo ali shranijo v geografski regiji, ki nalaga drugačne obveznosti glede zasebnosti kot država izvora. To pomeni, da se vaši osebni podatki lahko pošiljajo v državo z manj restriktivno zakonodajo o varstvu podatkov kot vaša. Vsak tak prenos bo izveden v skladu z veljavno zakonodajo.

Če vaši osebni podatki veljajo v skladu z uredbo GDPR: za prenose osebnih podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali brez odločitve o ustreznosti znotraj skupine Roche, poslovnih partnerjev in službe ponudniki, sklenemo pogodbe, ki vsebujejo standardne pogodbene klavzule EU, ki v skladu s sklepi Evropske komisije z dne 27. decembra 2004 (2004/915 / ES) in 5. februarja 2010 (C (2010) 593) predstavljajo primerna in ustrezna varovala za zagotavljanje skladnosti z GDPR.

Obdobje hrambe / shranjevanja vaših osebnih podatkov

Čas, v katerem bomo hranili vaše osebne podatke, se razlikuje glede na namen, za katerega smo zbrali in obdelujemo vaše podatke. V večini primerov bomo podatke hranili tri (3) leta po zadnji interakciji z vami. Vendar pa lahko vaše podatke hranimo dlje časa, če po zakonu od vas zahtevamo, da jih hranimo. Poročila v zvezi s farmakovigilanco se na primer hranijo najmanj 10 let po umiku zdravila v zadnji državi, v kateri se zdravilo trži.

Informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Če so vaši osebni podatki zajeti v GDPR (torej, če ste posameznik v Evropskem gospodarskem prostoru), imate glede svojih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki jih ima Roche o vas;

 • pravica do popravka vseh osebnih podatkov, ki so netočni ali nepopolni;

 • pravica zahtevati kopijo vaših osebnih podatkov v elektronski obliki, tako da jih lahko posredujete tretjim osebam, ali zahtevati, da Roche neposredno prenese vaše osebne podatke še eni tretji osebi;

 • pravica do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov za tržne in druge namene;

 • pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov, ko niso več potrebni za namene, za katere ste jih posredovali, kot tudi pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov na nekatere omejene namene, kadar izbris ni mogoč.

Če želite uveljaviti katerokoli od teh pravic, se obrnite na nas z uporabo zgoraj navedenih informacij.

Upoštevajte, da je izbris ali omejitev obdelave mogoča le, če in v kolikor obdelava osebnih podatkov temelji na vašem soglasju ali naših zakonitih interesih. Če obdelava podatkov temelji na privolitvi, upoštevajte, da imate pravico kadarkoli umakniti soglasje, vendar umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim umikom. V primeru zahteve za izbris lahko kopijo vaših osebnih podatkov hranimo za namene vodenja evidenc in za preprečitev vnosa vaših osebnih podatkov v naše sisteme po vaši zahtevi.

V primeru, da menite ali imate vtis, da naša obdelava podatkov ni v skladu z GDPR, ste upravičeni do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Stik z upravljavcem

V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa vaših osebnih podatkov lahko upravljavcu pošljete obvestilo na naslov: Roche, farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana (s pripisom: za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov) ali elektronski poštni naslov: slovenia.gdpr@roche.com .

Posodobitve tega obvestila o zasebnosti

Občasno lahko to obvestilo o zasebnosti revidiramo. Vse spremembe tega obvestila o zasebnosti bodo prikazane na tej strani. Roche priporoča, da to obvestilo o zasebnosti redno pregledujete zaradi kakršnih koli sprememb. Datum zadnje revizije tega obvestila: 4. 5. 2022

please be aware that you are leaving this website.