V farmacevtski družbi Roche se pri razvoju zdravil osredotočamo na področja, kjer obstajajo očitne zdravstvene potrebe in kjer lahko z našim znanjem in delom vplivamo in spremenimo obravnavo posameznega bolezenskega stanja.  

 Vsako področje bolezni pokriva vse dejavnosti, od raziskovanja in razvoja zdravil, do proizvodnje in trženja ter na ta način omogoča učinkovit prenos znanja iz raziskovalnih dejavnosti do klinične uporabe zdravil. Zavezani smo inovativnosti, ki spreminja in dopolnjuje obstoječe načine zdravljenja.