Pravno obvestilo

Spletna stranin spletne strani, s katerih preko povezave dostopate do tega obvestila (v nadaljevanju: spletna stran) upravlja Roche, farmacevtska družba, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec). Prosimo vas, da si kot uporabnik spletne strani, pred prvim obiskom preberete to Pravno obvestilo, saj vsebuje pomembne pogoje uporabe in določila o varovanju vaše zasebnosti. Zato je smiselno, da tudi kasneje občasno pregledate to pravno obvestilo, saj si upravljavec pridržuje pravico do njihove spremembe.

V skladu z Zakonom o avtorski in drugih sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) je upravljavec spletne strani nosilec avtorskih pravic nad vsemi vsebinami objavljenimi na spletni strani (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi, itn.).

Vsebine so uporabniku na voljo izključno za njegovo osebno, tj. nekomercialno, rabo (50 člen ZASP). Brez pisnega dovoljenja upravljavca je tako prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje vsebin v komercialne namene. Z zakonom (48., 49. in 51. člen ZASP) sta dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela (npr. “Vir:vse pravice pridržane, obiskano dne: xx.xx.xxxx).

Upravljavec spletne strani je imetnik vseh storitvenih in blagovnih znamk, omenjenih na spletni strani, razen če ni na spletni strani drugače navedeno. Blagovne znamke upravljavca so ustrezno registrirane in varovane z Zakonom o industrijski lastnini in mednarodnimi akti. Njihova uporaba je izrecno prepovedana, razen v primerih in obsegu, ki ga pisno dovoli upravljavec.

Upravljavec je spletno stran oblikoval s potrebno skrbnostjo in se bo tudi v prihodnje po najboljših močeh trudil, da bo spletna stran zagotavljala tekoče in pravilne podatke. Upravljavec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli spremeni, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Vsak uporabnik dostopa, pregleduje in uporablja objavljene vsebine na lastno odgovornost ter z vstopom in ogledom kateregakoli dela oziroma vsebine spletne strani potrjuje, da se strinja z omejitvami, navedenimi v tem Pravnem obvestilu. Upravljavec spletne strani in avtorji vsebin, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval določbe v Pravnem obvestilu ter predpise s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

Vsebina spletnih strani je namenjena predvsem slovenskim uporabnikom, zato je prilagojena slovenski pravni ureditvi. Upravljavec spletne strani ne zagotavlja tujim uporabnikom, da so vsebine na spletni strani skladne s predpisi, ki veljajo v drugih državah oziroma, da so izdelki in storitve upravljavca v drugih državah na voljo v enaki obliki in pod enakimi pogoji. Tuji uporabniki so pri dostopanju in uporabi vsebin spletne strani dolžni ravnati skladno z veljavnimi predpisi njihove države.

Vse informacije in vsebine na spletni strani so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja. Vsebine na spletni strani v nobenem primeru ne predstavljajo ponudbe, nasveta za nakup, trgovanje ali kakršnokoli transakcijo ali vlaganja itd.

Informacije o izdelkih in učinkovinah, ki so navedene na spletni strani, predstavljajo le splošno informacijo o ponudbi družbe. Tudi informacije o različnih bolezenskih stanjih so izključno splošno informativne narave, saj ni namen upravljavca dajati strokovne zdravniške nasvete ali navodila za zdravljenje, upravljavec in avtorji vsebin na spletni strani pa tudi ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost in ažurnost vsebin spletne oziroma za njihovo uporabo. V zvezi z uporabo proizvodov in storitev upravljavca za namene zdravljenja se mora uporabnik posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Spletna stran vsebuje tudi hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb. Povezave so objavljene v pomoč uporabnikom pri iskanju dodatnih informacij. Ker upravljavec ne more zagotoviti nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na teh spletnih straneh oziroma za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov pri dostopanju do in uporabi teh strani. Objava hipertekstualne povezave do spletne strani tretje osebe tudi ne implicira nikakršnega mnenja oziroma stališča upravljavca glede vsebin na tej spletni strani.

Niti upravljavec niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala oziroma bi bila v zvezi z dostopom do, obstojem ali uporabo spletne strani oziroma vsebin, ki jih spletna stran vsebuje, ali zaradi nemožnosti uporabe vsebin na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti informacij in vsebin na spletni strani, ne glede na to, ali so bili o možnosti take škode obveščeni ali ne.

Upravljalec se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov uporabnikov, zato je ob upoštevanju tehnološkega razvoja in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zasebnosti elektronskih komunikacij (Zakon o varovanju osebnih podatkov, Splošna uredba o varstvu podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah) po svojih najboljših močeh predvidel in sprejel potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost obdelave podatkov uporabnikov spletne strani ter za zaščito osebnih podatkov uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom, neustrezno uporabo, razkritjem, izgubo ali uničenjem.

Več o tem, kako varujemo in obdelujemo vaše osebne podatke, si preberite

KontaktPo svetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeRešitveZaposlitevRoche v SlovenijiObvestilo o obdelavi osebnih podatkovPravno obvestiloObvestilo o zasebnosti za farmakovigilanco, medicinska vprašanja in pritožbe na izdelke