Partnerstvo
S skupnimi močmi za napredek v zdravstvu

Kot biotehnološko podjetje, usmerjeno v inovacije, je Roche zavezan raziskavam, razvoju in izdelavi novih zdravil in in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov. Zdravila, ki jih zagotavljamo, bolnikom pomagajo k daljšemu in boljšemu življenju. Da bi lahko zagotovili medicinski napredek, tesno sodelujemo z zdravstvenimi organizacijami in delavci, ki s svojimi izkušnjami, znanjem in vpogledom dopolnjujejo naše znanstvenike.

Tovrstna sodelovanja so bistvena, ker:

  1. nam pomagajo pri pridobivanju znanja o različnih boleznih, zdravljenju in neizpolnjenih medicinskih potrebah;

  2. podpirajo tako vrednotenje potencialnih novih oblik zdravljenja kot osredotočanje na posebne vidike bolezni ter razvoj raziskovalnih programov, ki se nanašajo na klinične potrebe;

  3. nam omogočajo, da spoznamo, kje v poteku zdravljenja je mesto za naša zdravila, ter nam pomagajo razumeti, katere informacije potrebujejo zdravniki, da lahko izberejo ustrezno zdravljenje za posameznega bolnika;

  4. zdravnikom pomagajo pri stalnem izpopolnjevanju veščin in znanj z omogočanjem izobraževanj in usposabljanj.

Prepričani smo, da z medsebojnim sodelovanjem dosegamo več in smo ponosni, da smo v letih sodelovanja z zdravstvenimi organizacijami in delavci prinesli pomemben napredek pri zdravljenju številnih bolnikov.

Kodeks transparentnosti EFPIA (video je v angleškem jeziku)

Roche v sodelovanju z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami prinaša pomemben napredek pri zdravljenju bolnikov. Da bi lahko tudi v prihodnje zagotavljali inovativna zdravila in in vitro diagnostične (IVD) medicinske pripomočke na področja, kjer zdravstvene potrebe še niso izpolnjene, ostajamo zvesti temu sodelovanju.

Zdravstveni delavci in zdravstvene organizacije lahko vprašanje v zvezi z objavljenimi prenosi vrednosti posredujejo na elektronski naslov ljubljana.prenos-vrednosti@roche.com .

Kontakt

Prenesi

Povezane vsebine

please be aware that you are leaving this website.