Začetki delovanja segajo v leto 1996, ko je bila ustanovljena podružnica, ki se je leta 2005 preoblikovala v podjetje Roche farmacevtska družba d.o.o. Ta združuje poslovanje obeh globalnih divizij, farmacevtike in diagnostike.

Naše temeljno vodilo je v Sloveniji omogočiti sodobno, inovativno, za bolnika prijazno zdravljenje in diagnosticiranje vseh bolezni, za katere ima družba Roche ustrezne in celovite rešitve. Svoj prispevek družbi podjetje vidi tudi v omogočanju in izvajanju kliničnih raziskav, s pomočjo katerih se lahko številni bolniki zdravijo z najsodobnejšimi zdravili, z vključevanjem slovenskih strokovnjakov v mednarodne raziskave pa podjetje prispeva tudi k razvoju medicinske znanosti v Sloveniji.      

Smo slovensko podjetje, ki zaposluje skoraj 80 strokovnjakov. Ti se pri svojem delu vključujejo v mednarodne procese sodelovanja in s tem Slovenijo poslovno in strokovno povezujejo s svetom.

V Sloveniji podjetje Roche farmacevtska družba d. o. o. sestavljata diviziji farmacevtike in diagnostike.