Plačila in prenosi vrednosti

placila-banner

Roche v celoti podpira prizadevanja, da bi bolniki, mediji in drugi deležniki bolje razumeli odnos med farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi organizacijami in zdravstvenimi delavci.

Zdravstveni delavci in raziskovalno usmerjena podjetja, kot je Roche, sodelujejo, da bi bolje razumeli različne bolezni ter doprinesli k razvoju novih zdravil in oskrbi z njimi za bolnike, ki jih potrebujejo.

Tako kot druge skupine strokovnjakov, ki opravljajo storitve, je pošteno in primerno, da tudi zdravstvene organizacije in zdravstveni delavci prejmejo ustrezno plačilo za svoj čas in strokovno znanje.

Roche se zaveda, da na obeh straneh obstaja možnost navzkrižja interesov, zato podpira dejavnosti za zagotovitev objave plačil in prenosov vrednosti zdravstvenim delavcem ali organizacijam (vključno z bolnišnicami, klinikami, univerzami in raziskovalnimi institucijami).

V spodnji preglednici so objavljeni podatki o plačilih in prenosih vrednosti, ki jih je Roche izvedel zdravstvenim delavcem in organizacijam v Sloveniji. Oblika informacij je skladna z zahtevami kodeksa transparentnosti EFPIA.

Več informacij:

Forumov kodeks ravnanja

Kako Roche izvaja kodeks ravnanja

Potrdilo o zagotavljanju skladnosti družbe Roche

Plačila in prenosi vrednosti, ki jih je Roche izvedel zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam:

 

Preglednica za leto 2021

Preglednica za leto 2020

Preglednica za leto 2019

 

 

 

Plačila in prenosi vrednosti, ki jih je Roche izvedel društvom bolnikov:

Preglednica za leto 2021

 

 

001/0617/OBV