Roche in klinične raziskave

9. januarja 2005 je v Ženevi Mednarodna federacija združenj farmacevtskih proizvajalcev IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations) predstavila skupni dogovor o javni dostopnosti podatkov o kliničnih raziskavah. Roche je že aprila 2005 na spletnem naslovu www.roche-trials.com (strani so v angleškem jeziku) predstavil javno podatkovno bazo Rochevih kliničnih raziskav. Namen spletne strani je bila odprta in transparentna komunikacija z bolniki, zdravniki in splošno javnostjo. Vse informacije na spletni strani so objavljene s strani neodvisnega upravitelja CenterWatch.

Spletna stran je v angleškem jeziku in je razdeljena na 2 dela:

  • prvi del z informacijami o posameznih raziskavah,
  • drugi del z informacijami o rezultatih raziskav, ki so se že zaključile.

Obiskovalcem je v pomoč tudi slovarček številnih izrazov.

Slika 1: Register protokolov kliničnih raziskav, »Clinical Trial Protocol Registry«, kjer lahko poiščete raziskave po posameznem zdravilu, bolezni ali geografskem področju.

Slika 2: Podatkovna baza rezultatov kliničnih raziskav »The Clinical Trial Results Database«, kjer lahko poiščete rezultate raziskav po posameznem zdravilu ali bolezni.